Αρχική » Υπηρεσίες » Διπολική Διαταραχή
 

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ


Η Διπολική Διαταραχή (ή αλλιώς μανιοκατάθλιψη) χαρακτηρίζεται από επεισόδια κατάθλιψης και μανίας, δηλαδή από δύο ακραίες και αντίθετες συναισθηματικές καταστάσεις. Το καταθλιπτικό επεισόδιο είναι όμοιο με αυτό της καταθλιπτικής διαταραχής. Το βασικό χαρακτηριστικό της Διπολικής Διαταραχής είναι τα επεισόδια μανίας ή υπομανίας, όπου σε αυτήν την συναισθηματική κατάσταση παρουσιάζονται τα εξής συμπτώματα:

  • υπέρεμετρη ευφορία και έξαρση
  • διογκωμένη αυτοεκτίμηση
  • υπερκινητικότητα και υπερδραστηριότητα
  • διάσπαση προσοχής
  • μειωμένη ανάγκη για ύπνο
  • γρήγορη ομιλία, διαταραχές στη σκέψη
  • παρορμητικές συμπεριφορές και εμπλοκή σε δραστηριότητες που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή του ατόμου
Η αντιμετώπιση της Διπολικής Διαταραχής απαιτεί συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας.