Γνωσιακή Συμπεριφοριστική ΨυχοθεραπείαΟ σκοπός κάθε ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευημερίας του ατόμου. Απαραίτητο στοιχείο είναι η δημιουργία της «θεραπευτικής συμμαχίας», όπου μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, αποδοχής και σεβασμού ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του θεραπευόμενου.

Σκοπός μου είναι να σας βοηθήσω να μιλήσετε για τις δυσκολίες ή τα συμπτώματα που έχετε, ώστε να τα κατανοήσουμε και να εντοπίσουμε τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η ζωή σας. Αφού ορίσουμε τα προβλήματα και τους στόχους, θα δημιουργήσουμε ένα θεραπευτικό πλάνο, το οποίο είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις δικές σας δυσκολίες και ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι επικεντρωμένη σε προβλήματα και στόχους. Εστιάζεται κυρίως στα προβλήματα του παρόντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνεται διερεύνηση των εμπειριών του παρελθόντος. Είναι μία σχετικά βραχεία παρέμβαση, αλλά η διάρκειά της εξαρτάται από τα προβλήματα και τους στόχους του θεραπευόμενου. Συνήθως, η λήξη της θεραπείας αποφασίζεται από κοινού, όταν ο θεραπευόμενος νοιώσει ότι είναι ικανοποιημένος με αυτά που έχει πετύχει και από την λειτουργικότητα και τη γενικότερη ευεξία στη ζωή του.

Η βασική αρχή της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας είναι ότι τα συναισθήματα και η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζονται από τις γνωσίες τους, δηλαδή τις σκέψεις, τις ερμηνείες και τις βαθύτερες πεποιθήσεις που έχουν για τον εαυτό τους και τους άλλους. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θα ερμηνεύσει ένα γεγονός ή μία κατάσταση (Σκέψη) θα επηρεάσει το πώς θα νοιώσει σε σχέση με αυτό (Συναίσθημα) και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει (Συμπεριφορά). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο θεραπευόμενος αποκτά καλύτερη αυτογνωσία και ενημερότητα για τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί στη ζωή του, στις σχέσεις του και στα θέματα που τον απασχολούν.

Διάγραμμα Ροής Ο απώτερος σκοπός της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας είναι η γνωσιακή αναδόμηση, δηλαδή η αλλαγή του τρόπου σκέψης και επεξεργασίας των ερεθισμάτων. Όταν το άτομο μάθει να σκέφτεται με έναν πιο λειτουργικό τρόπο, τότε βελτιώνεται η διάθεση και υιοθετεί πιο βοηθητικές συμπεριφορές στη ζωή του, με αποτέλεσμα να αποδεσμεύεται από φαύλους κύκλους και να βελτιώνεται η ψυχική του υγεία.

Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί ποικίλες γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές για την αλλαγή αυτή, ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου και το κάθε πρόβλημα.

Σύμφωνα με έρευνες έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματική σε διάφορα προβλήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές πρόσληψης τροφής, φοβίες, κοινωνικές δυσκολίες κ.α.