Αρχική » Υπηρεσίες » Συμβουλευτική Γονέων
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ψυχολόγο-σύμβουλο και στον συμβουλευόμενο που χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή δεξιοτήτων και ψυχολογικών θεωριών. Η συμβουλευτική συνήθως εφαρμόζεται σε ηπιότερα προβλήματα, σε κρίσεις (π.χ. διαζύγιο, διαχείριση πένθους) και σε συγκεκριμένα ζητήματα (π.χ. συμβουλευτική γονέων).

Η συμβουλευτική διαδικασία

  • διευκολύνει την επίλυση των ζητημάτων του συμβουλευόμενου
  • στοχεύει στην ενδυνάμωση του ατόμου και στην προσωπική ανάπτυξη
  • δεν συνίσταται στην απλή παροχή συμβουλών.
  • Με τη συμβουλευτική το άτομο μαθαίνει να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις, να επιλύει τα προβλήματά του με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να εκφράζει τις ανησυχίες του. Αυτό συμβαίνει σε ένα πλαίσιο κατανόησης, αποδοχής και σεβασμού.

Συμβουλευτική γονέων


Ο ρόλος του γονέα είναι εξαιρετικά δύσκολος και με συνεχείς προκλήσεις. Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στην ενδυνάμωση αυτού του ρόλου, στην επίλυση συγκεκριμένων δυσκολιών και στην υποστήριξη των γονέων ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ατομικές συνεδρίες είτε ομαδικά με τις Σχολές Γονέων.

Σχολές Γονέων

Οι ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ στοχεύουν στην πρόληψη των προβλημάτων, την συμβουλευτική και την καθοδήγηση των γονέων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους και κατ’επέκταση στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και προστασίας όλης της οικογένειας. Είναι ένας χώρος ενημέρωσης, διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, αναζήτησης νέων πιο λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, και συνειδητοποίησης ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις και ο κάθε γονέας έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει. Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όλους τους γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους αλλά και να λάβουν μια πρώτη συμβουλευτική από κάποιον ειδικό.

Βασικοί σκοποί λειτουργίας της Σχολής Γονέων είναι:

  • η ενημέρωση των γονέων σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών
  • η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας
  • η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του
  • η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού
Η θεματολογία καθορίζεται ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας, τα ενδιαφέροντα, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες των γονέων. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, δημιουργούνται μικρές ομάδες γονέων (8-10 ατόμων), οι οποίες χωρίζονται ως εξής:

α. Ομάδα βρεφικής, νηπιακής ηλικίας (για γονείς με παιδιά 0-6 χρόνων)
β. Ομάδα σχολικής ηλικίας (για γονείς με παιδιά 6-12 χρόνων)
γ. Ομάδα προεφηβικής-εφηβικής ηλικίας (για γονείς με παιδιά και εφήβους 11-18 χρόνων)

Οι συναντήσεις της ομάδας γονέων πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο και διαρκούν 1 ½ ώρα. Η μέρα και η ώρα συνάντησης θα είναι σταθερή και θα προσδιοριστεί μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους γονείς. Η ομάδα συντονίζεται από τη Λήδα Παλάκα, ειδικά εκπαιδευμένη στο συντονισμό Σχολών Γονέων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων.