Αρχική » Υπηρεσίες » Ψυχολογική Αξιολόγηση
 
Η ψυχολογική αξιολόγηση μέσω των ψυχομετρικών τεστ αποτελεί βασικό ρόλο του κλινικού ψυχολόγου. Τα ψυχομετρικά τεστ είναι εργαλεία για την αξιολόγηση και τη διάγνωση της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


■ ΜΜPI-II (Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα 2)
■ Thematic Apperception Test (TAT)
■ Rorschach
■ Children’s Apperception Test (CAT)
■ Τεστ των παραμυθιών - Fairy Tale Test (FTT)
■ Μύθοι της Duss
■ WISC-III
■ WAIS
■ Κλίμακες: BDI,BAI, SCL-90, Hopelessness Scale, PDQ-4